سایتی دیگر برای استخراج بیت کوین
freeonlinebitcoin
...
این سایت دارای کمیسیون 15 درصد در ازای هر زیر مجموعه میباشد
هر 20 دقیقه یک بار میتوانید برای دریافت بیت کوین اقدام کنید
شانس دریافت 1 تا 2 ساتوشی 85.7 درصد
شانس دریافت 5 ساتوشی 10.1 درصد
شانس دریافت 10 ساتوشی 5 درصد
شانس دریافت 20 تا 50 و 1000 ساتوشی 0.1 درصد
برای ورود به سایت روی لینک زیر کلیک کنید
freeonlinebitcoin.com
تصویری از سایت :
ادامه مطلب

استخراج بیت کوین از سایت freeonlinebitcoin