برج های مسکونی عرفان

آیا اسلام دین جنگ است؟  
آیا اسلام دین جنگ است؟
یکی از بزرگترین تھمتھای ناحق به دین اسلام ھمانا جنگ طلبی بوده است و از ناحق و رسوا بودن این
تھمت ھمین بس که جنگ طلب ترین و متجاوزترین افراد و جریانات چنین تھمتی را زده اند یعنی استعمار
غرب و امپریالیزم جھانخوار که حتی آزادی و دموکراسی دروغین خود را ھم بواسطه بمباران به ملل ھدیه
میکنند. در قرآن کریم ھر کجا که سخن از ایمان آورده است بلافاصله دعوت به (عمل صالح) است و این
آیه و معنا در جای جای قرآن حضور دارد. و اما عمل صالح چی

آیا اسلام دین جنگ است؟ 
بیوگرافی زنده یاد احمد عزیزی (شاعر)  
زندگی نامه احمد عزیزی
احمد عزیزی (زادهٔ ۴ دی ۱۳۳۷، کرمانشاه – درگذشتهٔ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، کرمانشاه) شاعر معاصر ایرانی و ارائه دهنده سبک جدید مثنوی بود که در زمینه شعر آیینی و انقلاب با درونمایه‌ای عرفانی فعال بود.
احمد عزیزی
زمینهٔ کاری: شعر - نثر ادبی
زادروز: ۴ دی ۱۳۳۷ سرپل ذهاب، کرمانشاه
مرگ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ (۵۸ سال) بیمارستان امام رضا، کرمانشاه
ملیت: ایران
بنیانگذار: مثنوی و شطحیات جدید
پیشه: شاعر و نویسنده
احمد عزیزی (زادهٔ ۴ دی ۱۳۳۷، کرمانشا

بیوگرافی زنده یاد احمد عزیزی (شاعر) 
دعا نویس یهودی در اهواز 09334055066  
استاد تهرانی 09334055066
، دعانویس خوب 09334055066، دعانویس تضمینی 09334055066 ، دعانویس مطمئن 09334055066 ، دعانویس یهود 09334055066
، دعانویس تضمینی 09334055066 ، شماره دعانویس 09334055066 ، شماره دعانویس ماهر 09334055066
، شماره دعانویس حرفه ای 09334055066 ، شماره دعانویس مطمئن 09334055066 ، شماره
دعانویس خوب 09334055066 ، شماره دعانویس تضمینی 09334055066 ، شماره استاد علوم
غریبه 09334055066 ، شماره دعانویس یهود 09334055066 ، شماره دعانویس یهودی 09334055066
، دعانویس افغانستان 09334055066، استاد بزرگ افغانستان 09334055066


دعا نویس یهودی در اهواز 09334055066